Beweging

Hoeveel moet je bewegen of sporten voor een goede gezondheid?

Dat bewegen en regelmatig sporten goed is voor de gezondheid is algemeen bekend. Bewegen zorgt voor een snellere stofwisseling, verbranding van overtollig vet en voor sterkere en soepeler spieren. Ook gaat uw conditie met sprongen vooruit als u regelmatig intensief beweegt. Nog los van het feit dat sporten allerlei geluksstofjes in het lichaam vrijmaakt, zoals endorfine en serotonine. Maar hoe vaak en hoe intensief moet u eigenlijk bewegen en sporten om een goede gezondheid te krijgen? In dit blogartikel leest u het antwoord op deze vraag!

Hoeveel moet je bewegen of sporten voor een goede gezondheid
© Pixabay.com

Wat zijn de minimale eisen voor voldoende lichaamsbeweging?
Er is in 2018 een onderzoek gedaan naar hoeveel Vlamingen eigenlijk bewegen, via de Gezondheidsenquête. Uit dit onderzoek trok onder meer het Vlaams Instituut Gezond Leven enkele conclusies. De ‘Gezondheidsaanbeveling Beweging’ die Vlaamse gezondheidsinstanties uitgegeven hebben, adviseert Vlamingen om minstens 60 minuten per dag matig tot hoog intensief in beweging te zijn. Verder wordt aanbevolen om minstens tweemaal per week spierversterkende activiteiten uit te voeren, zoals spieroefeningen doen via thuisfitness, een sportschool bezoeken of aan yoga doen. Maar lukt ons Vlamingen dit wel?

Maar bewegen Vlamingen nu genoeg of niet?
De Gezondheidsenquête 2018 biedt interessante resultaten. Zo blijkt uit deze enquête dat slechts 11,5% van alle Vlamingen 2x per week spierversterkende activiteiten uitvoeren. Een ander interessante uitkomst is dat hoe ouder mensen worden, hoe minder ze bewegen. Zo blijkt dat 64 procent van de mannen en vrouwen tussen de 64 en 74 jaar per dag zo’n 150 minuten in beweging is, op een matige tot hoog intensieve wijze. Dat lijkt voldoende, maar als Vlamingen boven de 75 jaar zijn haalt slechts 40 procent dit aantal minuten bewegingstijd. De Gezondheidsenquête 2018 en meerdere andere kleinere onderzoeken, leverden een bijzondere constante op. Namelijk de conclusie dat slechts een zeer beperkt aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 jaar tot 18 jaar de dagelijkse minimale bewegingstijd halen van 60 minuten matig tot intensief bewegen. Het in 2018 uitgevoerde onderzoek Voedselconsumptiepeiling onder Belgen kwam met precieze cijfers over de beweging onder de Vlaamse jongeren. Zo bewegen in heel België kinderen tussen de 6 jaar en de 9 jaar gemiddeld genomen iets meer dan 60 minuten per dag. Zij komen dus net aan de gezonde dagnorm. Hierbij moet worden aangetekend dat jongens het gemiddelde omhooghalen: zij bewegen meer dan jonge meisjes in België doen. Kijkt men echter naar de leeftijdscategorie die hier direct boven zit, de groep van 10 jaar tot 17 jaar, dan is er sprake van minder beweging. In deze leeftijdscategorie halen jongeren in België gemiddeld 48 minuten lichte tot hogere intensieve beweging per dag. Ook hier zijn de jongens (met 56 minuten) meer in beweging dan de meisjes (een kwartier minder).

Hoeveel moet je bewegen of sporten
© Pixabay.com

Vlaamse jongeren bewegen meer dan Waalse
Uit het eerder genoemde onderzoek Voedselconsumptiepeiling blijkt overigens, ook dat is interessant, dat Vlaamse kinderen meer in beweging zijn dan hun Waalse leeftijdsgenoten. Gemiddeld bewegen kinderen in Vlaanderen ongeveer 6 à 7 minuten langer per dag dan de kids in Wallonië. Landelijk gezien, over heel België, is de hoeveelheid beweging die jongeren én ouderen krijgen. Om te focussen op de groep van 6 tot 9 jaar: in België krijgt in deze categorie slechts 6,5 procent genoeg lichaamsbeweging. Nog dramatischer is het gesteld met de leeftijdscategorie van 10 tot 17 jaar. Binnen deze groep haalt slechts 2,4 procent de dagelijkse norm. Het is voor de Vlamingen dus tijd om in actie, of beter gezegd beweging, te komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *