Milieu

Zet je tuin in voor een beter milieu

Ook jij hebt invloed op een beter milieu. Hoe je eet, welke grondstoffen je gebruikt, welke kleding je koopt, hoe je reist. En er is één manier om het milieu direct te beïnvloeden, die vaak niet genoemd wordt als suggestie voor milieuvriendelijk leven. Als je een tuin hebt, kan je die zo inrichting dat hij bijdraagt aan een beter milieu. Aan een hogere biodiversiteit, een beter lokaal klimaat, en zelfs aan een lagere CO2-gehalte.

Zet je tuin in voor een beter milieu
© Pixabay.com

In dit artikel vind je een aantal snelle, concrete manieren om je tuin in te richten en te bewerken, die een gunstig effect op het milieu hebben.

1. Plant bomen en struiken
Heb je een grote tuin? Geef een deel ervan over aan houtige, hoge gewassen. Die slaan CO2 op, zorgen voor een vochtig en koel microklimaat, en creëren een biotoop voor insecten, vogels, zoogdieren, kleinere planten en nog veel meer organismen.

2. Maak een bloemenweide en help de bij
Door een aantal oorzaken gaat het slecht met de bij, een verschijnsel dat koloniesterfte (CCD) wordt genoemd. Dat is een probleem, want bijen zorgen voor de bestuiving van wilde planten én voedselgewassen. Plant nectarrijke bloemen aan: zo hebben de lokale bijen meer te eten en loopt hun kolonie minder kans om te sterven.

3. Vergroen je tuin en bestrijd wateroverlast
Bij flinke regenval kan het rioolstelsel overbelast raken – zeker in een stad vol steen en asfalt. Water stroomt van deze harde oppervlaktes af, en het riool kan het water niet snel genoeg wegvoeren. Een tuin vol open grond houdt veel water vast. Zo wordt de neerslag geleidelijk afgevoerd, en help je mee in de strijd tegen wateroverlast en overstromingen.

4. Verminder je keukenafval door te composteren
Een grote composthoop zit vol diertjes en micro-organismen die natuurlijk afval afbreken. Daardoor verminder je de hoeveelheid afval in de vuilnisbak, en voorkom je dat het afval verbrand wordt. Na een paar maandjes composteren heb je bovendien een schone, nuttige meststof voor je tuin in de vorm van compost.

Zet tuin in voor een beter milieu
© Pixabay.com

5. Plant inheemse soorten aan
Je kan tegenwoordig zaden kopen van gewassen die in het wild zeldzaam zijn geworden. Door van je tuin een miniatuurreservaat te maken voor deze zeldzame planten vergroot je hun populatie en help je ze om hun verspreidingsgebied uit te breiden. Hetzelfde geldt trouwens voor de inheemse insecten en vogels die van deze planten profiteren.

6. Ga verdroging tegen
Door de alsmaar stijgende temperatuur lopen veel gebieden het risico op verdroging. Maak van je tuin een vochtige, koele plek. Het aanplanten van gewassen die schaduw werpen voorkomt verdamping. Regelmatig schoffelen zorgt ook dat de grond meer water kan opnemen. En in de zomer kan de bodem vochtig worden gehouden door bodembedekkers aan te planten, of door die te bedekken met organisch materiaal (houtkrullen, stro, dode bladeren etc).

7. Vergeet je dak niet
Een groendak of sedumdak is een populaire trend de afgelopen jaren. Je kan je dak bekleden met kleine vetplanten of hogere kruiden en bloemplanten. Hierbij geef je een biologisch arme oppervlakte een natuurfunctie. Insecten en vogels zoeken je dak op, en regenwater wordt gespreid afgegeven aan het rioolstelsel. Ook goed voor jezelf: je huis krijgt een betere isolatie, en het aantrekkelijke uiterlijk van een groendak zorgt voor een hogere marktwaarde.

8. Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen
Chemische pesticiden tegen onkruid en insecten zijn erg schadelijk voor het milieu. Gebruik liever natuurlijk afbreekbare stoffen, lok vleesetende insecten naar de tuin, of maak zelf aftreksels van planten waar de overlastgevende organismen niet tegen kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *