Maatschappij

Als je kind ADHD heeft

Een kind groot brengen met ADHD kan je moeilijk vergelijken met een klassieke opvoeding. Gewoontegetrouwe regels en huishoudelijke vaardigheden zijn soms bijna onuitvoerbaar. Veel hangt af van het type symptomen die het gevolg zijn van de ADHD van je kind. Gelukkig zijn er werkwijzen om het dagelijkse leven met een ADHD kind minder moeilijk te maken.

Als je kind ADHD heeft
© Pixabay.com

Het gedrag van je kind leren beheersen

Ouders van ADHD kinderen moeten aanvaarden dat hun kinderen andere hersenen hebben dan van andere ‘gewone’ kindjes. Hun hersenstoornis leidt vaak tot impulsief gedrag. Om de ontwikkeling van het gedrag van een ADHD kind te stimuleren, zal je als ouder je eigen attitude moeten aanpassen in functie van je kind met ADHD. Medicatie kan in eerste instantie wel helpen. Daarnaast zullen gedragstechnieken voor het onder controle houden van de ADHD-symptomen altijd aanwezig moeten zijn. Door deze adviezen op de voet te volgen, kan je negatief gedrag inperken en je kind meer zelfbewuster maken.

Een therapie voor gedragsbeheer: twee basisprincipes

Een therapie voor gedragsbeheer telt twee basisprincipes die in acht moeten worden genomen: het belonen en aanmoedigen van goed gedrag. Ook wel positieve bekrachtiging genoemd. Een tweede uitgangspunt is het wegnemen van beloningen door slecht gedrag te remediëren met de juiste gevolgen, wat achteraf leidt tot het verbeteren van onbetamelijk gedrag. Op medisch gebied omschreven als een straf in gedragsbeheer. Je leert met andere woorden je kind begrijpen wat de mogelijke consequenties kunnen zijn als bepaalde regels worden overtreden bij ongehoorzaam gedrag. Deze vastomlijnde basisregels moeten strikt worden opgevolgd. Zowel op school, in het sociale leven of thuis.

Bepaal op voorhand wat aanvaardbaar is of niet

Kinderen met ADHD hebben een structuur in hun leven nodig. Gedragsverandering kan alleen maar plaatsvinden als je kind nadenkt over de gevolgen van zijn of haar impulsieve gedragsattitude. Ouders moeten meteen weergeven welk gedrag acceptabel is of niet. Dit vergt heel veel energie en empathie van de ouders. Het is van vitaal belang om je aan die vuistregels te houden. Een bepaald gedrag straffen en de dag nadien alles door de vingers zien,brengt een kind met ADHD helemaal overstuur.

Als je kind ADHD
© Pixabay.com

Definieer regels, maar hou rekening met flexibiliteit

Het is heel belangrijk om positief gedrag duidelijk zichtbaar te belonen en negatief gedrag zonder verpinken te ontmoedigen. Vergeet niet dat kinderen met ADHD aanpassingsproblemen hebben om zich meteen aan veranderingen aan te passen. Je moet er open voor staan dat je kind tijdens het leren, fouten gaat maken. Een vreemde houding die niet echt schadelijk is voor je kind of anderen, moet worden aanvaard als onderdeel van de persoonlijkheid van je kind.

Agressieve woede-uitbarsting komt veel voor bij kinderen met ADHD

Kinderen met ADHD zijn heel vaak agressieve driftkikkers. Dit is een veel voorkomend probleem. De ‘time-out’ inlassen is dan een uitstekende manier om je overactief kind onder controle te houden en jezelf in te tomen. Als je kind zich zo in het openbaar gedraagt, kan je je kind best van de plaats van onheil verwijderen. Een ‘time out’ maatregel moet aan het kind worden uitgelegd dat het slechts om een tijdelijke beslissing gaat om een afkoelingsperiode in te lassen na onaanvaardbaar gedrag. Opzettelijk storend, negatief, destructief en beledigend gedrag moet door de ADHD ouders altijd worden bestraft. Als je een lijst met huisreglementen hebt, schrijf ze dan op en plaats ze waar ze makkelijk zichtbaar zijn in je woonomgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *